INGADA,
Instituto Galego do TDAH e Trastornos Asociados

A Fundación INGADA xorde en 2014 co obxectivo de dar asistencia integral en Galicia a persoas afectadas por TDAH y trastornos asociados e a suas familias, dada la alta prevalencia destas patoloxías na nosa sociedade e as carencias existentes para a súa atención desde todas as áreas necesarias (clínica, educativa, social, familiar, laboral).

Conformamos a entidade un equipo multidisciplinar de profesionais da investigación, a medicina, a psicoloxía, o dereito e a bioética, a educación, etc. interesados/as en mejorar la atención al TDAH en todos los ámbitos de la vida.

Non existe na actualidade ningunha organización semellante no noso país e pretendemos que Galicia sitúese á cabeza dun labor como esta, converténdonos en referencia para o resto de Comunidades Autónomas.

 

Existe un problema no noso sitio. Por favor intenta mais tarde.