Atención Directa

Dende Fundación INGADA ofrecemos unha serie de servizos de atención directa a persoas con TDAH e ás súas familias, entre os que se inclúen atención sociosanitaria, asesoramento a familias, información sobre diagnóstico e tratamentos, etc.

Diagnóstico e Tratamentos

Servicio destinado a dar información a personas con TDAH y a sus familias sobre el diagnóstico y los diferentes tratamientos del TDAH.

Terapia Ocupacional

Dende o noso servizo de Terapia Ocupacional promóvese unha rehabilitación `psicosocial das persoas con TDAH, traballando a independencia para lograr unha vida plena e satisfactoria.

Asesoramento xurídico

En Fundación INGADA contamos con un Departamento Jurídico para prestar asistencia y asesoramiento a las personas con TDAH y a sus familias.

Técnicas de Aprendizaxe ao Estudo Eficaz

O TAE+ consiste nun programa que dota a alumnos/as de primaria e secundaria das técnicas e estratexias de apoio persoalizado e individualizado ao estudo.

Club de las Palabras

Club de las Palabras

O Club da Lectura destínase a nenos e xoves interesados na lectura ou con dificultades....

Grupos de Ayuda Mutua (GAM)

Grupos de Ayuda Mutua (GAM)

Os Grupos de Axuda Mutua (GAM) son reunións mensuais orientadas ás familias ou adultos, dirixidos por profesionais da entidade, para tratar diferentes temas que afectan ás persoas con TDAH.

Punto de Asesoramiento Familiar

Punto de Asesoramiento Familiar

El Punto de Asesoramiento Familiar es un recurso de apoyo a las familias de personas con TDAH y/o TA, que sufren alguna situación de conflicto.

Actividades de Ocio e Intergeneracionales

Actividades de Ocio e Intergeneracionales

La Fundación INGADA realiza frecuentemente actividades de ocio e intergeneracionales para los beneficiarios de la entidad en sus diferentes sedes.

Talleres Monográficos

Talleres Monográficos

En los talleres monográficos se realizan charlas educativas.

Punto de Orientación Laboral y Educativa

Punto de Orientación Laboral y Educativa

El Punto de Orientación Laboral y Educativa (POLE) es un servicio de atención directa para los jóvenes y adultos con TDAH y/o TA.