Documentos

Buscador

A continuación presentámosche os 9 documentos máis recentes.

Utiliza o pasapáxinas para acceder á colección completa ou o buscador se o que queres é localizar documentos que cumpran uns criterios específicos.


27/05/2022 | PDF | 3.692 KB

Dossier coas actividades de xuño e xullo de 2022

Neste documento explícanse algunhas das actividades que se desenvolverán durante o verán 2022 dirixidas aos mozos e mozas con TDAH da Fundación INGADA. Para participar de calquera delas será necesario cubrir o formulario de inscrición que aparece ao final.

Arquivado en:
Servicios y Proyectos > Programas | Proxectos | Servizos Actuais > Atención Directa > Actividades de Ocio e Intergeneracionales

20/04/2022 | PDF | 759 KB

Actualización Marco Legal 2022

Arquivado en:
Servicios y Proyectos > Programas | Proxectos | Servizos Actuais > Atención Directa > Información xurídico

17/04/2022 | PDF | 588 KB

Memoria Económica año 2021

Arquivado en:
Transparencia > Memorias de actividades

28/03/2022 | PDF | 1.480 KB

Memoria actividades año 2021

Arquivado en:
Transparencia > Memorias de actividades

27/12/2021 | PDF | 1.011 KB

Plan de actuación 2022

Arquivado en:
Transparencia > Planes estratégicos y Planes operativos anuales

23/07/2021 | PDF | 7.892 KB

Guía de Apoyo al Estudio

Arquivado en:
Servicios y Proyectos > Programas | Proxectos | Servizos Actuais > Atención Directa > Punto de Asesoramiento Familiar

12/07/2021 | PDF | 5.516 KB

Planificador Infografías TAE+ Galego

Este é un planificador que recolle infografías sobre diferentes estratexias de estudo na marxe dereita de cada unha das páxinas. Está dirixido a tres poboacións diferentes: persoas con TDAH, familias e profesorado. As infografías son moi visuais, sinxelas e cun formato de autoinstrucións, o máis beneficioso para estes nenos e neas. Explican unha serie de técnicas e estratexias de apoio ao estudo para promover patróns de estudo autónomos adecuados para o alumnado con TDAH.

Arquivado en:
Servicios y Proyectos > Programas | Proxectos | Servizos Actuais > Atención Directa > Técnicas de Aprendizaxe ao Estudo Eficaz

12/07/2021 | PDF | 6.600 KB

Weekly Planner with Infographics

This is a planner that collects the infographics on different study strategies on the right margin of each of the pages. It is aimed at three different populations: people with ADHD, families, and teachers. The infographics are very visual, simple and with a self-instructional format, the most beneficial for these children. They explain a series of study support techniques and strategies in order to promote appropriate autonomous study patterns for students with ADHD.

Arquivado en:
Servicios y Proyectos > Programas | Proxectos | Servizos Actuais > Atención Directa > Técnicas de Aprendizaxe ao Estudo Eficaz

31/05/2021 | PDF | 20.169 KB

Guía para el Uso Responsable de las Nuevas Tecnologías

Arquivado en:
Servicios y Proyectos > Programas | Proxectos | Servizos Actuais > Atención Directa > Punto de Asesoramiento Familiar