Grupos de Ayuda Mutua (GAM)

Grupos de Ayuda Mutua (GAM)
Os Grupos de Axuda Mutua (GAM) son reunións mensuais orientadas ás familias ou adultos, dirixidos por profesionais da entidade, para tratar diferentes temas que afectan ás persoas con TDAH.

Desde - Hasta: 01/01/2014 - Actualmente

Os grupos de axuda mutua ou GAM son reunións periódicas (mensuais) que se realizan nas diferentes sedes da fundación INGADA. Están destinadas a familiares ou adultos con TDAH e dirixidos por un profesional (médico, psicólogo, pedagogo, etc).A finalidade é tratar un tema de interese xeral para o grupo, expor os problemas comúns e elaborar conclusións para poren práctica na vida diaria para mellorala calidade de vida dos afectados. Convócanse a través das redes sociais e correo electrónico.