FACERME VOLUNTARIO/A AGORA

Por favor, enche o formulario. En negrita marcamos os campos obrigatorios.

Paso 0. Acceso a usuarios/as rexistrados/as

Se anteriormente tes colaborado con nós a través da WEB, por favor identifí­cate para non ter que cumprimentar o formulario completo (verifica, non obstante, se os teus datos son correctos)

Paso 1. Datos persoais

(necesitamos este dato para confirmar que tes capacidade para facerte voluntario/a)

(necesitamos ambos datos para que, se noutra ocasión quixeras colaborar desta forma ou doutra, non teñas que volver a cumprimentar todo o formulario)Paso 2. Transparencia informativa por correo-e

  • Quero manterme informado/a do traballo que realizades a través da recepción de:

Paso 3. Código de seguridadeImagen CAPTCHA Recarga Imagen